درس و دانشگاه

چگونه انتخاب واحد کنم؟

این ویدیو توضیح می دهد که چگونه می توانید کلاس های ارایه شده در دانشگاه را پیدا کرده و آنها را برای ترم مورد نظرتان انتخاب کنید.

چگونه از کتابخانه کتاب بگیرم؟

این ویدیو توضیح می دهد که چگونه می توانید کتاب های ارایه شده در کتابخانه های دانشگاه را پیدا کرده و آنها را به امانت بگیرید.

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی مورد نیاز در مورد سرویس هایی که کتابخانه های دانشگاه ارایه می دهند می توانید به کانال یوتیوب کتابخانه مراجعه کنید.

نکته: بیشتر ویدیوهای مرتبط با نحوه کار کردن با سایت کتابخانه در پایین صفحه کانال یوتیوب قرار دارند.

مطالب این صفحه توسط محسن فاطمی گردآوری شده است.